۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

باسن زنان قبیله داوس یکی از علت های تاخیر در روز قیامت !


این مورد هنوز حل نشده و برای ما مسلمانان مجهول است که چرا برای برقراری روز قیامت کوچکترین مسائل منجر به گرفتاریهای دنیای اسلام است

رسول الله گفت:
ساعت(قیامت) برقرار نخواهد شد تا هنگامی که باسن های زنان قبیله داوس در هنگام گشتن به دور ذی الخلصه تکان میخورد.
(ذی الخلصه بت قبیله داوس بود که در زمان جاهلیت قبل از اسلام آن را می پرستیدند.)

صحیح بخاری، جلد 9، کتاب 88، شماره 232

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر