۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

غیرت های بیدار،زن ستیزی و آزار زنان ممنوعزن و حقوق آن یک حق گرفتنی است، اما این زنان جامعه من هستند که همیشه برای گرفتن این حق میبایست تا پای جان پیش روند و مورد آسیب و سرزنش قرار بگیرند، چرا؟ گرفتن حق زن امروزه در جامعه من همچون پول کرایه تاکسی شده است که همه برای آن مبارزه می کنند و قصد دارند که یا آن را پرداخت نکنند و یا اینکه کمترین وجه را بپردازند. چرا نوبت زنان که میشود دنیا به اتمام می رسد چرا درک این موضوع برای مردان سرزمین من سخت است و چرا باور غلط در ذهن ما ریشه دوانده است ، چه چیز مصوب این باور غلط است، دین و یا سیاست و یا شاید هم حاکم شهر ؟ اعتقاد به غیرت از کجا به فرهنگ ما هجوم آورده است و اینکه آیا افراط در این کار به شخصیت زنان ضربه وارد خواهد کرد یا نه ، غیرت کذب و یا به استله امروزی داشتن حق مالکیت بر آن چیزی که از آن ما نیست و متعلق به خود شخص است شخصی که همانند ما برای زندگی خود حق گرفتن بهترین تصمیمات را دارد و حق انتخاب برای داشتن زندگی راحت و بدون تنش و چالش ، چرا میبایست برای بدست آوردن آن به زور متوسل شده و از اعتقادات و وجدان دوری کنیم و آن را به اسارت و بردگی بکشیم، نقل قول جالب و شنیدنی در این باره این است که هر شخص باید جواب کارها و اعمال خود را چه در این دنیا و چه در دنیای دیگر پرداخت کند و هر کسی را به داخل قبر خود میگذراند و مسول اعمال خودش است، دردناک و غم انگیز است که لحظه ای به این فکر کنید که هیچ اختیاری از خود ندارد و حتی برای انجام دادن کوچک ترین مسائل باید از کسی اجازه بگیرید و سخت تر از آن این است که اگر به اشتباه مرتکب کوچکترین گناه از قول این مردان بشوید میبایست تاوان سخت و جبران ناپذیری را پرداخت کنید که گاه به تباهی و مرگ نیز حتی دچار خواهید شد آینده ای تلخ و شوم که از ابتدا ورود به این دنیا و تا آخر زندگی زنان جامعه من با آن دست و پنجه نرم میکنند. ما همه مسولیت این اشتباه را باید به گردن بگیریم و برای جبران آن میبایست تلاش کنیم و زنان را از این خفقان و کاووس بد نجات دهیم زنانی که در هر گوشه از تاریخ پا به پای مردان سرزمین من برای آبادانی این خاک زحمت کشیده و بها داده اند و حال به سیاهچال غیرت و حس مالکیت ما مردان دچار شده و راهی جز تحمل این زجر نداشته و سکوت اختیار کرده اند. سکوتی که گاه با بیگاه توسط تنی چند از این شیر زنان به فریاد تبدیل می شود که ما یا آن را نمی شنویم و یا با تایید دروغین بر این آتش زیر خاکستر سرپوش می گذاریم ، این یک مبارزه است برای مردانی که از زنان به عنوان بازیچه استفاده نموده و قصد سوء استفاده کردن از شخصیت آنان را به هر نحو و روشی در دستور کار خود دارند و از علمای خود به ار ث برده اند و پیرو خطی غلط و اشتباه هستند و آنان را به سوی نابودی و جهالت پیش می کشانند، دیگر بس است این تاریکی و جهالت ، بیاید برای زنان ارزش و شخصیتی برابر با قوانین عادلانه خواستار باشیم و زن ستیزی را از خود برون کنیم،
به امید آزادگی و سر بلندی تمام زنان
با تشکر خواستار حق برابر زن و مرد
علی آذری

۱ نظر:

  1. گلشیفه ،نماد هویت اصیل و تمدن ایرانی،درود بر تو

    پاسخحذف