۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

طی مراسم رسمی ده نمکی جایزه گوه تو گلدون را گرفت


در این رابطه وی ابراز خرسندی فراوان نمود و خواستار بردن اسم آغا و باقی بچههای بیت ولایت ساندیس خور شد، نامبرده جایزه را مستقیما از دست شپشی نیا دریافت کرد, و در انتهای همان برنامه ملا پلو خورهای مفت خور به سمت  وی حمله ور شده و خواستار گرفتن عکس و امضا برای دستشویی های مساجد شدند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر