۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

توهین شدید روزنامه آمریکایی نیویورک پست به احمدی نژادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر