۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران/ 3


ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران هاشمی رفسنجانی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
باقر خرازی، رئیس حزب الله ایران
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
علی فلاحیان و باقر خرازی پس از ثبت نام در سومین روز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
علی فلاحیان و باقر خرازی پس از ثبت نام در سومین روز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
محمد غرضی،وزیر پست و تلگراف و تلفن در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2

روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2

روح‌الله احمد زاده کرمانی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
همانند دو روز گذشته، امروز نیز افراد عادی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتند
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
 ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران 2
قابل توجه کاربران محترم:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر